Jedeme na to

Zdraví a v kondici, překvapující studie...

NASTARTUJTE SE NA LÉTO A POSILTE SVOJI IMUNITU...

Vědecká studie provedená českými experty potvrzuje, že jízda na koloběžce má zásadní dopad na zdraví a přímo ovlivňuje celkovou hybnost těla a přispívá k dobré fyzické kondici.

Tvrdit o čemkoliv, že je to zdraví prospěšné je dnes velmi módní. Ať už jde o pilulky, nápoje nebo činnosti a formy pohybu. Bez relevantního odborného výzkumu však vše zůstává přinejmenším v rovině teorie či zbožných přání. Proto je potěšující, že zdravotní přínosy jízdy na koloběžce potvrdila studie českých odborníků, specialistů na rehabilitační lékařství, fyzioterapii a počítačovou kineziologii. Studie je o to zajímavější, že byla prováděna i na seniorech, kteří mají s hybností velké problémy podstatně snižující kvalitu života. Výsledek výzkumného projektu byl velkým překvapením i pro specializované lékaře...

Vědecká studie provedená českými experty potvrzuje, že jízda na koloběžce má zásadní dopad na zdraví a přímo ovlivňuje celkovou hybnost těla, napravuje bolesti zad a přispívá k dobré fyzické kondici.

Spojit venkovní volnočasové aktivity a udělat maximum pro své zdraví můžete díky koloběžce. Pohyb na čerstvém jarním vzduchu je pro váš organismus skvělou vzpruhou k posílení imunity a zlepšení kondice. Koloběžka je vhodným sportovním prostředkem pro všechny věkové kategorie od dětí až po seniory.

Studie provedená předními českými experty ve spolupráci s českým výrobcem koloběžek Kostka, popisuje pozitivní vliv koloběhu na zdraví.

Koloběžka jako cesta ke zdraví a skvělé kondici

Koloběžky dávno nepatří jen dětem! Jízda na koloběžce je unikátní pohybovou aktivitou, která se čím dál více rozmáhá i mezi dospělými. A není se čemu divit – aktivuje se při ní většina svalových partií, má blahodárný vliv na kondici kloubů dolních končetin a nenáročným způsobem tvaruje svalové partie. Tyto obecně známé teze daly podnět ke zpracování odborné pilotní studie.

Vstupní hypotézy byly následně ověřovány v praktických testech a měřeních běžně užívaných ve fyzioterapii a myoskeletární medicíně - testy aktivních a pasivních pohybů (rotace a lateroflexe trupu, abdukce horní končetiny v glenohumerálním kloubu, flexe v kyčelním kloubu, Lassegův test, dorzální a plantární flexe kotníku, kolene a celé končetiny) a testy měkkých tkání.

Pohyb na koloběžce je velmi vhodnou a šetrnou aktivitou i pro osoby s nižší nebo vyšší nadváhou. Koloběžka tak může sloužit jako velmi dobrý a efektivní pomocník při její redukci.

Ing. Otakar Morávek
Ing. Otakar Morávek

Centrum zdraví JONA, MediCentrum JONA
Spoluautor metod Computer Kinesiology a ComGym.

O jízdě na koloběžce často slýchám, že je špatná a nevhodná pro lidi s bolestmi zad. Moje praktická zkušenost je však opačná. Svým klientům s bolestmi zad jízdu na koloběžce s úspěchem doporučuji. Zvláště osobám s potížemi v bederní části páteře – pokud bylo vyloučeno závažné onemocnění. Rozhodl jsem se proto efekt jízdy na koloběžce ověřit pomocí diagnostické části systému Computer Kinesiology.

... vysvětluje prvotní impuls pro realizaci Ing. Otakar Morávek, jeden z autorů studie.

Kdo jede, ten maže...

Ze všech zkoumaných parametrů vznikla řada průkazných grafů zlepšení hybnosti, kterými vás ale nechceme zatěžovat. Výsledky jsou velmi potěšující a zvolený podtitulek není chyba tisku ani autora. S trochou nadsázky se dá říct, že pouhá ¾ hodinová jízda na koloběžce působí na tělo jako skvělé „mazadlo“.

Pokud bych to měla vyjádřit zjednodušeně - u jednotlivých sledovaných testů docházelo až k nečekanému zlepšení. Významné snížení hodnoty Celkové dysfunkce svědčí o výrazném zlepšení funkcí celého pohybového systému včetně zlepšení rovnováhy. Významné snížení hodnot nálezů v jednotlivých úsecích páteře svědčí o výrazném zlepšení pohyblivosti páteře, zlepšení funkcí především bederní páteře. Totéž se dá říct o hybnosti kloubů dolních končetin, a to zejména kyčlí.

... popisuje výsledky pilotní studie MUDr. Věra Hošková, rehabilitační lékařka s mezinárodní atestací a zkušenostmi ze sportovního lékařství.
MUDr. Kamil Ramík
MUDr. Kamil Ramík

Specialista na léčebnou a sportovní rehabilitaci

Koloběh skýtá široké možnosti v podobě aktivního procvičování většiny svalových partií. Jízda na koloběžce je velmi vhodná na posílení a tvarování svalů dolních končetin, zpevnění hýžďových a bočních zádových svalů. Při jízdě dochází k celkové stabilizaci kyčlí a trupu. Navíc ji lze efektivně využít při aktivním snižování nadváhy.

... uvádí MUDr. Kamil Ramík, ostravský specialista na léčebnou a sportovní rehabilitaci

Průběh a parametry testování

Dvou různých testů (v květnu a srpnu 2019) se zúčastnilo celkem 45 osob, 10 mužů a 35 žen v průměrném věku 68 let, z nichž naprostá většina stála na velké koloběžce poprvé v životě. Věkový průměr už předem napovídá věku odpovídající snížené hybnosti a avizované pozitivní výsledky studie jsou tak zároveň velmi nadějnou zprávou nejen pro seniory.

Vyjížďka v olomouckých parcích

Mgr. Lenka Fasnerová
Mgr. Lenka Fasnerová

Odborný fyzioterapeut a sportovní instruktor.

Jednotliví účastníci byli testováni před i po 45 minutové výcvikové jízdě na cestovních koloběžkách Kostka. Důraz byl přitom kladen na správnou techniku jízdy i adekvátní zátěž dle kondice, věku a anamnézy.

... říká Mrg. Lenka Fasnerová, oborná fyzioterapeutka a instruktorka fitkoloběhu

Co se zkoumalo?

Ing. Otakar Morávek přibližuje, čemu se při testování stavu před a po jízdě věnovala hlavní pozornost:

„Vyhodnocovali jsme celkem 11 různých parametrů – testů funkcí pohybové soustavy systému, pohyblivost tří úseků páteře, tj. krční, hrudní a bederní a kineziologické a fyzioterapeutické testy rozsahu pohybu kyčlí, kolen a kotníků.“

Srovnání středních hodnot diagnostické části Computer Kinesiology - ukázalo zlepšení sledovaných parametrů

Významné snížení hodnoty Celkové dysfunkce dle CK svědčí o výrazném zlepšení funkcí celého pohybového systému. Hodnoty parametru t a pravděpodobnost platnosti nulové hypotézy dokazují statisticky velmi významnou změnu. Srovnání středních hodnot výstupů testovací části Computer Kinesiology ukázalo zlepšení sledovaných parametrů. Celkové zlepšení dysfunkce pohybového systému dle CK o 47,3% t=25, p=1,65E-27.


Kineziologické fyzioterapeutické testy rozsahu pohybu (Došlo k výraznému zlepšení hybnosti kloubů)

Je pravdou, že jen málokterý sport dokáže zpevnit zádové svalstvo tak jako právě jízda na koloběžce. Při koloběhu dochází ke stabilizaci kyčlí a trupu, což pomáhá odstraňovat bolesti a ztuhlost zad. Oproti běhu také šetříte své klouby a navíc zapojujete celé tělo. Důležité je však dbát na výběr vhodné koloběžky, jen tak dosáhnete požadovaného efektu a radosti z pohybu. Jak správně vybrat koloběžku se dočtete --> zde <-- na našem webu.

Výzkumný projekt odhalil i některé vlivy působící na zdraví a kondici negativně. Při špatně zvládnuté jízdní technice nebo při zvolení koloběžky s nevhodnou geometrií může docházet k soustavnému přetěžování pohybového aparátu a k budoucímu růstu svalových dysbalancí. Což například u dětí může vést i k trvalému poškozování zdraví. Dospělý jedinec je za své rozhodování plně zodpovědný. U dětí přísluší plná zodpovědnost výhradně rodičům, kteří by měli věnovat při nákupu každého sportovního vybavení patřičnou pozornost.

Výsledkem studie bylo zjištění, že celková dysfunkce pohybového systému u zkoumaných osob, přinesla po jízdě na koloběžce zlepšení o 47,3 %. Podle všech zúčastněných odborníků tak výše uvedené výsledky prokazují prospěšnost jízdy na koloběžce s velkými koly. Tu zvládají i senioři, kteří na cestovní koloběžce nikdy v životě nejezdili, a testování prokázalo i u nich významné pozitivní vlivy na pohybový systém a celkovou pohybovou kondici.

Pozitivní aspekty koloběžky na zdraví

Propagátoři jízdy na koloběžce doporučují koloběh jako zdravý, komplexní a kompenzační pohyb také v poúrazové terapii po operaci kolen, kyčlí, ale i vyhřezlých plotének. Zároveň uvádějí, že při koloběhu dochází:

- k současnému zapojení pravé i levé mozkové hemisféry,
- zlepšení zanožení v kyčli (extenze kyčle),
- posílení svalů kolem kyčlí a kolen,
- posílení svalů důležitých pro správnou chůzi.

Zlepšení kondice kloubů

Jízdou na koloběžce rovněž účinně snižujete nadváhu a je vhodnou náhradou za již zaběhlé cardio aktivity, jako je třeba běh nebo jízda na kole.

Jízdou na koloběžce rovněž účinně snižujete nadváhu a je vhodnou náhradou za již zaběhlé cardio aktivity, jako je třeba běh nebo jízda na kole.Více informací o zdravotních benefitech koloběhu objevíte na:

KOSTKA Active!


Objevte vhodné koloběžky - základní řada FUN

Koloběžky řady FUN

Koloběžky řady FUN


Objevte vhodné koloběžky - střední třída MAX (doporučujeme)

Koloběžky řady MAX

Koloběžky řady MAX


Odběr novinek

Naše e-maily jsou plné novinek, akcí, zážitků a dobrodružství. Přihlaste se k odběru a nic z toho vám neujede!

jedeme nahoru

Jeďte s námi na sítích...

Platební údaje

Banka: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 6880989001/5500
IBAN: CZ93 5500 0000 0068 8098 9001
SWIFT/BIC: RZBCCZPP

Informace o obchodě

KOSTKA - kolobka, s.r.o.
Purkyňova 649/127, 612 00 Brno - Medlánky
Zavolejte nám: +420 583 231 025
E-mail:info@kostkafootbike.com

Koloběžky KOSTKA a jejich konstrukční řešení je chráněno přihláškou Evropského patentu.© 2018 KOSTKA Scooters, by KHS