Naše společnost byla založena v roce 1992 jako podnikatelský subjekt - fyzická osoba. Oborem působnosti byla kovovýroba a zámečnictví, zpočátku ve velmi stísněných podmínkách. Později se působnost společnosti rozvinula a byla zahájena výroba rámů jízdních kol včetně lakování práškovým komaxitem pro tuzemské odběratele. V této době se společnost přemístila do prostor bývalého závodu ČEMOLEN v Potůčníku.

Po rekonstrukci objektů zahájena výroba koloběžek

V rámci privatizačních procesů pak společnost využila nabídky a zakoupila část areálu bývalého závodu do osobního vlastnictví a byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce objektů.

V roce 2002 byla s ohledem na velmi levné čínské dovozy výroba rámů utlumena a společnost intenzivně hledala nový výrobní program.

V této době jsme využili stávající technologie a zahájili výrobu koloběžek vlastní konstrukce zpočátku s určením pro děti. Postupně koloběžky prošly zásadním konstrukčním vývojem a modely koloběžek se vyprofilovaly do dnešní podoby sportovního nářadí s určením od dětí až po náročnou sportující veřejnost.

Motorové koloběžky jsou již minulostí

Při vývoji koloběžek jsme také připravili motorovou variantu koloběžky velikosti 20 a 26. Na základní konstrukci koloběžky byla doplněna speciální nástavba pro pomocný motorový pohon. Pro pohon jsme použili řetězový převod na zadní kolo koloběžky a čtyřtaktní benzínový motor Honda.

Koloběžka s pomocným motorem byla certifikována Strojírenským zkušebním ústavem v Brně – odštěpný závod 2 SZÚ Jablonec nad Nisou.

Na základě Závěrečného protokolu č. 32-2107 pak byl vystaven CERTIFIKÁT č. J-32-20767-02.

S ohledem na poměrně náročnou technologii výroby jsme pak výrobu koloběžek s pomocným motorem v roce 2005 ukončili, ale koloběžky jezdí až na drobné poruchy dodnes.

Mikromobilita a elektromobilita pro nás není tabu!

V posledních letech lze na celosvětové úrovni pozorovat velký nárůst mikromobility. S tím jsou samozřejmě spojeny nové výzvy a hledání řešení na straně výrobců i zákonodárců. Všichni jsme svědky masivní vlny rozličných elektrovozítek - od malých inline koloběžek, přes různé jednokolky až po velké "Harley koloběžky": ty jsou unikátní pouze u nás z důvodu neaktualizovaných zákonů. A protože tyto koloběžky neodpovídají platné EU legislativě, nelze je volně v silničním provoze používat. S tímto faktem je spojeno mnoho otázek týkající se nejen bezpečnosti, ale i celkové využitelnosti a vhodnosti včetně (ne)rozvinuté infrastruktury; je zde celá řada povolení a zákazů. Česká republika se v současnosti drží v dosti konzervativní poloze nejen z pohledu tvorby zákonných norem, ale i v celkovém rozvoji infrastruktury.

Trendy v oblasti mikromobility a elektromobility bedlivě sledujeme a vývojem a produkcí elektrokoloběžek se zabýváme již více let. Dlouho jsme neměli správné řešení, které by odpovídalo představám zachování funkce koloběžky jako prostředku zdravého pohybu. Naším cílem nebylo vytvořit scooter, ale zachovat princip klasické koloběžky s přípomocí elektropohonu.

Naše vlastní řešení pak nejdete zde.

Logo Evropské unie

Společnost KOSTKA - kolobka, s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Evropskou unií v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenseschopnost (OP PIK).

- Výzkum a vývoj elektrokoloběžek s asistencí odrazu a inovativní platformy pro mikrobilitu

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj v oblasti nových prototypů elektrokoloběžek s asistencí odrazu systém Pedelec a multiplatformy pro lehká elektrická vozítka, které budou zapsány jako užitné vzory a vyráběny pro široký trh.

Projekt Inovace procesů výroby a dílů koloběžek a elektrokoloběžky k podpoře mikromobility

Aplikace 1

Výzkum a vývoj druhé generace multiplatformy pro mikromobilitu a souboru komponentů pro zlepšení užitných vlastností koloběžek.

V roce 2024 byla naše společnost společně s našim dlouholetým partnerem, Vysokým učením technickým v Brně, vybrána do projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Aplikace 1.

Tento projekt se zaměřuje na inovativní ekologická vozidla, včetně koloběžek, s důrazem na mobilitu osob a zboží. Jsme nadšení, že budeme nadále rozvíjet inovativní přístupy k našim konstrukčním řešením a přispět k udržitelnější budoucnosti mobility a e-mobility, včetně vstupu do nových oblastí přepravy.

Žádostí o tento projekt bylo mnoho a jsme rádi, že jsme mezi vybranými projekty s naší vizí budoucnosti přepravy a mobility. Projekt bude trvat 3 roky a věříme, že nám umožní ještě více přispět k udržitelné budoucnosti mobility, tak jako to děláme již více než 25 let v oblasti koloběžek.

Apliakce 1 - Výzkum a vývoj druhé generace multiplatformy pro mikromobilitu a souboru komponentů pro zlepšení užitných vlastností koloběžek

Vyrábíme i regálové systémy

V tomtéž roce jsme zahájili spolupráci s významnou zahraniční společností v oboru regálových systémů. Po úvodním ověření našich možnosti a kvality výroby se spolupráce úspěšně rozvinula a trvá do dneška.

V závěru roku 2006 se naše společnost transformovala jako podnikatelský subjekt a byla zapsána jako KOSTKA-kolobka, spol. s r.o.

V průběhu roku 2007 - 2010 jsme nakoupili nové progresivní technologie výroby, které využíváme při výrobě, laserový stroj ADIGE pro pálení otevřených a uzavřených profilů, svařovací robotizované pracoviště, NC ohýbací centrum.

Certifikáty ISO potvrzují kvalitu výroby

Od roku 2009 je naše společnost držitelem Certifikátu systému environmentálního managementu ISO 14001 : 2005 a Certifikátu systému managementu jakosti ISO 9001 : 2001.
Od února roku 2011 naše společnost vyhlašuje Politiku integrovaného systému managementu, která se dotýká kvality a ochrany životního prostředí.

Budoucnost pro koloběžky

Pro nejbližší budoucnost je záměrem naší společnosti svým způsobem přispět k rozvoji koloběžkářského sportu a předložit veřejnosti vysoce kvalitní a technicky vyspělé koloběžky pro oddech, turistiku a sport.

Mezinárodní ochrana značky

Na počátku roku 2012 proběhla úspěšná registrace naší obchodní značky u Evropského patentového úřadu (ESP) a KOSTKA se tak stala registrovanou ochrannou známkou. Paralelně s registrací názvu firmy proběhlo i přihlášení výrobků, čímž bylo dosaženo komplexní mezinárodní průmyslové ochrany.

Společnost KOSTKA - kolobka s.r.o. se stala vlastníkem patentů, průmyslových vzorů a tvarů na základě mezinárodního práva patentové ochrany.

Registrace nového účtu

Už u nás máte účet?
Místo toho se přihlásit Nebo Obnovit heslo