Kdy: Čtvrtek 12. 5. 2022; oficiální zahájení v 10.00 hod. Předpoklad ukončení kolem 16.00 hod.

Kde: Sportovní areál ZŠ Česká Ves

Registrace škol: nejpozději do 15. 4. 2022
Registrace jednotlivých žáků: nejpozději do 5. 5. 2022

První setkání koloběžkových škol 2022 - propozice

REGISTRUJTE SVOJI ŠKOLU

REGISTRUJTE SOUTĚŽÍCÍ ŽÁKY

Soutěžní setkání bude zahájeno tradičním olympijským pochodem a nástupem družstev včetně obvyklé prezentace škol: děti budou reprezentanty školy (!). Inspirujte děti k vytvoření jednoduchého označení (škol) - transparent, znak, nápis, vlajka, banner (příp. i dresy nebo stejnokroj reprezentující školu).

Zde se odkrývají široké možnosti ve výtvarné a pracovní výchově. Bylo by vhodné vybavit družstvo jednotnými dresy (postačí jednoduché rozlišovací vesty nebo třeba stejnobarevné návleky) a k vytvoření nějakého označení školy. 

Pro koho je soutěžní setkání určeno? 

Pro chlapce a dívky (smíšené štafety - vždy dvě dívky a dva chlapci stejného ročníku).
- I. kategorie: 3. až 5. ročníky ZŠ
- II. kategorie: 8. ročníky ZŠ až 1. ročníky SŠ

Disciplíny:

- smíšené (2 hoši, 2 dívky) štafetové závody mezi družstvy škol o Pohár starosty obce
- sprint jednotlivců (200 m pro I. kat. a 400 m pro II. kat.) O pohár ředitele firmy Kostka
- dlouhý závod (1,7  km pro I. kat. a 3,2 km pro II. kat.)  O českoveského Zátopka
- týmová vědomostní Soutěž O českoveského Tirsche (Miroslav Tyrš)  s tematickými okruhy:
     -Umím si poradit při nenadálé zdravotní indispozici?
     - Znám jesenický region?- aneb, vím kam jedu soutěžit a potkávat nové přátele.

Důležité informace:

- Každá škola může přihlásit (max.) 10 žáků pro závod jednotlivců. (8 soutěžících + 2 náhradníci).
- Z počtu 10 přihlášených může škola sestavit max. 2 týmy pro štafetový závod (při 10 přihlášených by zůstali 2 náhradníci).
- V každém týmu mohou být pouze 4 žáci v rámci jedné kategorie (2 dívky, 2 hoši).
- Žák nemůže být registrován ve 2 týmech.

Časový rozpis:

08:00 - Otevření areálu pro účastníky
09:00 - 09:45 - Prezentace (podmínkou k účasti je on-line registrace účastníků a týmů)
10:00 - 10:15 - Úvodní ceremoniál
10:30 - Start soutěží jednotlivých kategorií
10:30 - Štafetové závody mezi družstvy škol
13:30 - Dlouhý závod
12:00 - 13:30 - Bude zajištěn oběd (na základě on-line objednávky a následné úhrady)
15:00 - Předpokládaný čas vyhlášení vítězů
16:00 - Závěrečný ceremoniál

Pitný režim zajištěn pořadatelem

Účast na soutěžním setkání na vlastní náklady. 

Možnost zajištění obědů ve školní jídelně na základě individuální objednávky.

Pro školy ze vzdálenějších míst je možnost zajištění ubytování v prostorách ZŠ Česká Ves.

CYKLISTICKÁ PŘILBA POVINNÁ!!!

KOLOBĚŽKY S SEBOU NEVOZTE! BUDOU ZAJIŠTĚNY SPOLEČNOSTÍ KOSTKA - kolobka, s.r.o. 

Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za zranění, případné ztráty a poškození v době konání závodu. Školy startují na vlastní náklady a odpovídají za zdravotní způsobilost dětí k závodu. 

Čestný ředitel závodu:  RNDr. Gaďourek Zdeněk, Ph.D.

Pořadatel: KOSTKA - kolobka, s.r.o.

Spolupořadatelé: Základní škola Česká Ves, okres Jeseník

REGISTRUJTE SVOJI ŠKOLU

REGISTRUJTE SOUTĚŽÍCÍ ŽÁKY

První setkání koloběžkových škol 2022 - propozice

První setkání koloběžkových škol - plakát

Registrace nového účtu

Už u nás máte účet?
Místo toho se přihlásit Nebo Obnovit heslo