Zdraví a v kondici, překvapující studie...

person Autor: KOSTKA - kolobka list Kde: Koloběžka a zdraví Kdy: favorite Počet zobrazení: 5582
NASTARTUJTE SE NA LÉTO A POSILTE SVOJI IMUNITU...

Vědecká studie provedená českými experty potvrzuje, že jízda na koloběžce má zásadní dopad na zdraví a přímo ovlivňuje celkovou hybnost těla a přispívá k dobré fyzické kondici.

Tvrdit o čemkoliv, že je to zdraví prospěšné je dnes velmi módní. Ať už jde o pilulky, nápoje nebo činnosti a formy pohybu. Bez relevantního odborného výzkumu však vše zůstává přinejmenším v rovině teorie či zbožných přání. Proto je potěšující, že zdravotní přínosy jízdy na koloběžce potvrdila studie českých odborníků, specialistů na rehabilitační lékařství, fyzioterapii a počítačovou kineziologii. Studie je o to zajímavější, že byla prováděna i na seniorech, kteří mají s hybností velké problémy podstatně snižující kvalitu života. Výsledek výzkumného projektu byl velkým překvapením i pro specializované lékaře...

Vědecká studie provedená českými experty potvrzuje, že jízda na koloběžce má zásadní dopad na zdraví a přímo ovlivňuje celkovou hybnost těla, napravuje bolesti zad a přispívá k dobré fyzické kondici.

Spojit venkovní volnočasové aktivity a udělat maximum pro své zdraví můžete díky koloběžce. Pohyb na čerstvém jarním vzduchu je pro váš organismus skvělou vzpruhou k posílení imunity a zlepšení kondice. Koloběžka je vhodným sportovním prostředkem pro všechny věkové kategorie od dětí až po seniory.

Studie provedená předními českými experty ve spolupráci s českým výrobcem koloběžek Kostka, popisuje pozitivní vliv koloběhu na zdraví.

Koloběžka jako cesta ke zdraví a skvělé kondici

Koloběžky dávno nepatří jen dětem! Jízda na koloběžce je unikátní pohybovou aktivitou, která se čím dál více rozmáhá i mezi dospělými. A není se čemu divit – aktivuje se při ní většina svalových partií, má blahodárný vliv na kondici kloubů dolních končetin a nenáročným způsobem tvaruje svalové partie. Tyto obecně známé teze daly podnět ke zpracování odborné pilotní studie.

Vstupní hypotézy byly následně ověřovány v praktických testech a měřeních běžně užívaných ve fyzioterapii a myoskeletární medicíně - testy aktivních a pasivních pohybů (rotace a lateroflexe trupu, abdukce horní končetiny v glenohumerálním kloubu, flexe v kyčelním kloubu, Lassegův test, dorzální a plantární flexe kotníku, kolene a celé končetiny) a testy měkkých tkání.

Pohyb na koloběžce je velmi vhodnou a šetrnou aktivitou i pro osoby s nižší nebo vyšší nadváhou. Koloběžka tak může sloužit jako velmi dobrý a efektivní pomocník při její redukci.

Ing. Otakar Morávek
Ing. Otakar Morávek

Centrum zdraví JONA, MediCentrum JONA
Spoluautor metod Computer Kinesiology a ComGym.

O jízdě na koloběžce často slýchám, že je špatná a nevhodná pro lidi s bolestmi zad. Moje praktická zkušenost je však opačná. Svým klientům s bolestmi zad jízdu na koloběžce s úspěchem doporučuji. Zvláště osobám s potížemi v bederní části páteře – pokud bylo vyloučeno závažné onemocnění. Rozhodl jsem se proto efekt jízdy na koloběžce ověřit pomocí diagnostické části systému Computer Kinesiology.

... vysvětluje prvotní impuls pro realizaci Ing. Otakar Morávek, jeden z autorů studie.

Kdo jede, ten maže...

Ze všech zkoumaných parametrů vznikla řada průkazných grafů zlepšení hybnosti, kterými vás ale nechceme zatěžovat. Výsledky jsou velmi potěšující a zvolený podtitulek není chyba tisku ani autora. S trochou nadsázky se dá říct, že pouhá 3 hodinová jízda na koloběžce působí na tělo jako skvělé „mazadlo“.

Pokud bych to měla vyjádřit zjednodušeně - u jednotlivých sledovaných testů docházelo až k nečekanému zlepšení. Významné snížení hodnoty Celkové dysfunkce svědčí o výrazném zlepšení funkcí celého pohybového systému včetně zlepšení rovnováhy. Významné snížení hodnot nálezů v jednotlivých úsecích páteře svědčí o výrazném zlepšení pohyblivosti páteře, zlepšení funkcí především bederní páteře. Totéž se dá říct o hybnosti kloubů dolních končetin, a to zejména kyčlí.

... popisuje výsledky pilotní studie MUDr. Věra Hošková, rehabilitační lékařka s mezinárodní atestací a zkušenostmi ze sportovního lékařství.
MUDr. Kamil Ramík
MUDr. Kamil Ramík

Specialista na léčebnou a sportovní rehabilitaci

Koloběh skýtá široké možnosti v podobě aktivního procvičování většiny svalových partií. Jízda na koloběžce je velmi vhodná na posílení a tvarování svalů dolních končetin, zpevnění hýžďových a bočních zádových svalů. Při jízdě dochází k celkové stabilizaci kyčlí a trupu. Navíc ji lze efektivně využít při aktivním snižování nadváhy.

... uvádí MUDr. Kamil Ramík, ostravský specialista na léčebnou a sportovní rehabilitaci

Průběh a parametry testování

Dvou různých testů (v květnu a srpnu 2019) se zúčastnilo celkem 45 osob, 10 mužů a 35 žen v průměrném věku 68 let, z nichž naprostá většina stála na velké koloběžce poprvé v životě. Věkový průměr už předem napovídá věku odpovídající snížené hybnosti a avizované pozitivní výsledky studie jsou tak zároveň velmi nadějnou zprávou nejen pro seniory.

Vyjížďka v olomouckých parcích
Mgr. Lenka Fasnerová
Mgr. Lenka Fasnerová

Odborný fyzioterapeut a sportovní instruktor.

Jednotliví účastníci byli testováni před i po 45 minutové výcvikové jízdě na cestovních koloběžkách Kostka. Důraz byl přitom kladen na správnou techniku jízdy i adekvátní zátěž dle kondice, věku a anamnézy.

... říká Mrg. Lenka Fasnerová, oborná fyzioterapeutka a instruktorka fitkoloběhu

Co se zkoumalo?

Ing. Otakar Morávek přibližuje, čemu se při testování stavu před a po jízdě věnovala hlavní pozornost:

„Vyhodnocovali jsme celkem 11 různých parametrů – testů funkcí pohybové soustavy systému, pohyblivost tří úseků páteře, tj. krční, hrudní a bederní a kineziologické a fyzioterapeutické testy rozsahu pohybu kyčlí, kolen a kotníků.“
Srovnání středních hodnot diagnostické části Computer Kinesiology - ukázalo zlepšení sledovaných parametrů

Významné snížení hodnoty Celkové dysfunkce dle CK svědčí o výrazném zlepšení funkcí celého pohybového systému. Hodnoty parametru t a pravděpodobnost platnosti nulové hypotézy dokazují statisticky velmi významnou změnu. Srovnání středních hodnot výstupů testovací části Computer Kinesiology ukázalo zlepšení sledovaných parametrů. Celkové zlepšení dysfunkce pohybového systému dle CK o 47,3% t=25, p=1,65E-27.

Kineziologické fyzioterapeutické testy rozsahu pohybu (Došlo k výraznému zlepšení hybnosti kloubů)

Je pravdou, že jen málokterý sport dokáže zpevnit zádové svalstvo tak jako právě jízda na koloběžce. Při koloběhu dochází ke stabilizaci kyčlí a trupu, což pomáhá odstraňovat bolesti a ztuhlost zad. Oproti běhu také šetříte své klouby a navíc zapojujete celé tělo. Důležité je však dbát na výběr vhodné koloběžky, jen tak dosáhnete požadovaného efektu a radosti z pohybu. Jak správně vybrat koloběžku se dočtete --> zde <-- na našem webu.

Výzkumný projekt odhalil i některé vlivy působící na zdraví a kondici negativně. Při špatně zvládnuté jízdní technice nebo při zvolení koloběžky s nevhodnou geometrií může docházet k soustavnému přetěžování pohybového aparátu a k budoucímu růstu svalových dysbalancí. Což například u dětí může vést i k trvalému poškozování zdraví. Dospělý jedinec je za své rozhodování plně zodpovědný. U dětí přísluší plná zodpovědnost výhradně rodičům, kteří by měli věnovat při nákupu každého sportovního vybavení patřičnou pozornost.

Výsledkem studie bylo zjištění, že celková dysfunkce pohybového systému u zkoumaných osob, přinesla po jízdě na koloběžce zlepšení o 47,3 %. Podle všech zúčastněných odborníků tak výše uvedené výsledky prokazují prospěšnost jízdy na koloběžce s velkými koly. Tu zvládají i senioři, kteří na cestovní koloběžce nikdy v životě nejezdili, a testování prokázalo i u nich významné pozitivní vlivy na pohybový systém a celkovou pohybovou kondici.

Pozitivní aspekty koloběžky na zdraví

Propagátoři jízdy na koloběžce doporučují koloběh jako zdravý, komplexní a kompenzační pohyb také v poúrazové terapii po operaci kolen, kyčlí, ale i vyhřezlých plotének. Zároveň uvádějí, že při koloběhu dochází:

- k současnému zapojení pravé i levé mozkové hemisféry,
- zlepšení zanožení v kyčli (extenze kyčle),
- posílení svalů kolem kyčlí a kolen,
- posílení svalů důležitých pro správnou chůzi.

! POZOR !
- Při výběru koloběžky postupujte velmi obezřetně. Ergonomie pohybu a postoje jezdce je vždy přímo ovlivněna geometrií rámu, výškou nášlapu a mimo jiné i výškou řídítek.
- Nášlapná plocha, na které jezdec stojí, to je ta horní výška nášlapu, jednoznačně určuje, zda je jízda zdraví prospěšná či nikoliv. Zvýšený nášlap, byť jen nepatrně, enormně přetěžuje hlavně kyčelní klouby a kotníky. Sekundárně trpí i kolena a roste celková svalová dysbalance. Na první pohled se jízda na koloběžce jeví jako velmi jednoduchá a snadná.
- Jízdu zdraví prospěšnou a jízdu zdraví poškozující odděluje velmi tenká hranice.
- Budťe při výběru správné koloběžky velmi opatrní a myslete na své zdraví včas.
Zlepšení kondice kloubů

Jízdou na koloběžce rovněž účinně snižujete nadváhu a je vhodnou náhradou za již zaběhlé cardio aktivity, jako je třeba běh nebo jízda na kole.

Jízdou na koloběžce rovněž účinně snižujete nadváhu a je vhodnou náhradou za již zaběhlé cardio aktivity, jako je třeba běh nebo jízda na kole.
Objevte vhodné koloběžky - základní řada FUN

Koloběžky řady FUN

Koloběžky řady FUN


Objevte vhodné koloběžky - střední třída MAX (doporučujeme)

Koloběžky řady MAX

Koloběžky řady MAX

Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Registrace nového účtu

Už u nás máte účet?
Místo toho se přihlásit Nebo Obnovit heslo